Skip to main content

Alles draait om integratie

Polariteiten
Polariteiten zijn er voor ons als mensen, om ons te laten voelen wat het allerbeste bij ons past. Zijn we gestructureerd, of liever ongestructureerd? Houden we van principieel te zijn, of zijn we liever onprincipieel? Houden we van rustige activiteiten, of toch liever van actievere activiteiten? Of willen we af en toe gewoon kunnen kiezen tussen het één, dan wel het ander?

Polariteiten bestaan ook dankzij elkaar: je moet weten wat ongestructureerd is, om gestructureerd te kunnen herkennen. Het één kan absoluut niet zonder het ander. Het één is de ene kant van de medaille en het andere de andere kant. En beide zijn in feite gewoon neutraal. Ze bestaan beide.

Dualiteit
Het gaat mis wanneer we denken dat we een keuze moeten maken uit het één of uit het ander. En het gaat zeker mis, wanneer we denken dat één van de beide opties niet goed is. Soms komen dergelijke denkbeelden uit onszelf, maar heel vaak komen deze ‘normen en waarden’ uit onze families of het collectief: uit de maatschappij. De afgelopen 2000 jaar heeft onze maatschappij heel veel polarisatie gekend, met als hoogtepunt dat heel veel zaken als goed en fout betiteld zijn, of als licht en donker. Met deze ontwikkeling is de polarisatie veel extremer geworden, met dualiteit als gevolg. Vooroordelen, dogma’s, overtuigingen zijn heel lang onderdeel geweest in onze Maatschappij. Hebben vooral gezorgd voor verdeeldheid onder bevolkingsgroepen en tussen individuen. Door het willen verdedigen van meningen en vooroordelen hebben macht en status voor heel veel conflicten gezorgd, met alle gevolgen van dien, voor mens, dier en onze planeet de aarde.

Aquariustijdperk
Op dit moment, aan het einde van 2020, gaan we als mensheid het Aquariustijdperk in. Een tijdperk van Vrijheid, voor het individu en ook voor groepen. Een tijdperk waarin we weten, dat een individu pas vrij kan zijn als het collectief dat ook is. En andersom. Het Aquariustijdperk gaat ook over creativiteit, over speelsheid, verandering en ware, onvoorwaardelijke, Liefde. De energie die bij deze tijd hoort, houdt geen dualiteit in stand: deze lost dualiteit op, balanceert en harmoniseert de heersende uitersten die niet in balans zijn. Zodat er alleen nog maar polariteiten zijn, mogelijkheden dus, als keuze voor ons, om uit te kiezen. Of juist helemaal niet.

Alles draait om INTEGRATIE
Dit is wat je nu ziet in de wereld: mensen zijn individueel en daarmee collectief de dualiteit aan het oplossen. Het lijkt net of er steeds meer separatie komt tussen mensen of bevolkingsgroepen, alsof er steeds meer dualiteit bijkomt. Maar niets is minder waar: we zijn individueel en daarmee collectief aan het balanceren en aan het harmoniseren: zodat het één en het ander, het licht en het donker geïntegreerd worden. In balans, als de polariteiten, als de mogelijkheden die ze zijn. Het ziet er in de wereld vaak uit als een strijd. Dit komt omdat heel veel mensen het ontzettend spannend vinden om hun mening of hun vooroordeel los te laten. Vaak omdat ze niet weten wat er gaat gebeuren wanneer ze hun mening loslaten. Het gaat vaak ook over het loslaten van macht, geld en status. Elementen die sowieso niet meer worden ondersteund door onze huidige energie. En al helemaal niet meer thuishoren in het Aquariustijdperk.

Balanceren van licht en donker
Het lijkt wel of het Licht, samen met het Donker, ervoor gekozen hebben om dit jaar samen te werken om gebalanceerd en geheeld te worden. 2020 is een jaar gebleken waarin we ineens met extreme angsten te maken kregen. Allemaal zaken die gaan over trauma’s en blokkades van de eerste 3 chakra’s: die samen onze veilige, stabiele basis vormen. Doordat we massaal in de angst schoten en daarna de onze eigen trauma’s zijn gaan opruimen, heeft er heel veel licht naar binnen kunnen komen. Je ziet dit terug in de enorme bewustzijnsgroei die dit jaar heeft plaatsgevonden. Mensen zijn steeds meer in hun kracht gaan staan en er is heel veel creativiteit gekomen om op een andere manier ons leven te gaan leiden. Het allerbelangrijkste is denk ik wel, dat we ons zijn gaan focussen op wat ECHT belangrijk voor onszelf is, als individu. Niet vanuit egocentrisme, maar vanuit de wens om onze eigen wereld te creëren zoals we die het allerliefste willen zien. Een wereld vanuit een hartgedragen bewustzijn.

Tegelijkertijd komen er op dit moment heel veel misstanden naar boven, misleiding en onwaarheden. Dit zorgt voor onrust en verwarring. Vooral omdat we erachter komen dat het overal is en op heel veel niveaus in onze samenleving.
Wanneer je weet dat dit de donkere dingen zijn, die tot op heden verborgen zijn geweest en voor heling omhoog komen. Dan is het makkelijker om te zien en ervaren. Wanneer je er niet door geraakt wordt, kun je het ook makkelijker laten waar het thuishoort. Wees dankbaar wanneer anderen het uitwerken, op wat voor manier zij dat ook doen. Wanneer je in liefde bij jezelf kunt blijven, stap je uit de dualiteit en voel je je stabiel en rustig.
Wanneer bepaalde zaken je emotioneel wel raken, probeer er dan achter te komen waar ze je raken en los deze emoties dan op bij jezelf. Zodat je weer in rust en stabiel bent.

Leef vanuit intentie, vanuit je hart
Probeer letterlijk geen aandacht te geven aan dat wat je niet wilt zien: want datgene dat aandacht krijgt, groeit. Focus je op wat voor jou echt is en geef daar je aandacht aan. Zodat dat kan groeien. Leef vanuit jouw intentie, creëer met je gedachten en emoties jouw wereld. Werkelijke intentie vanuit het hart, transformeert jouw wereld. En laat intentie nu ons gereedschap zijn in het Aquariustijdperk.