Skip to main content

Jij mag zijn wie jij bent

Familie- en organisatieopstellingen met representanten of één op één met voorwerpen, geven direct inzicht in onderstromen en dynamieken die spelen in een familie of organisatie. Duidelijk wordt hoe conflicten, fysieke en/of emotionele klachten hebben kunnen ontstaan. Door middel van interventies kun je de disbalans oplossen zodat de energie weer kan stromen en de klachten verminderen of verdwijnen.

Systemisch werken is een manier van werken waarbij je het totale systeem bekijkt. Een systeem werkt en leeft volgens een aantal wetten. Wanneer er niet voldaan wordt aan deze wetten, ontstaan er in het systeem verstorende dynamieken en symptomen. Er bestaan verschillende soorten opstellingen, waarbij familie- en organisatieopstellingen de bekendste zijn. Maar je kunt in principe alles opstellen. Het is een hele snelle en directe therapievorm, waarbij je zelf makkelijk contact maakt met de energie van jouw systeem. In de opstelling voel je zelf aan waar de energie niet meer stroomt en waar de oplossingen voor jouw probleem zich bevinden.

Familieopstelling
Zodra je geboren wordt, heb je recht op jouw plek in jouw familiesysteem, hoor je erbij. Het is ook de bedoeling dat je jouw leven kunt leiden op jouw eigen manier en ook tegelijkertijd verbonden kunt zijn met je familiesysteem. In de praktijk voelt dat niet altijd zo en kun je problemen met familieleden ervaren. Daarnaast kun je problemen ervaren die vaker in je familie voorkomen, zoals bepaalde emoties, verslavingen of ziekten. Soms ontstaan klachten door verstrikkingen en een disbalans door onderstromen die niet altijd zichtbaar zijn. Met behulp van een opstelling gaan we op zoek naar de disbalans in jouw familiesysteem die de oorzaak is van jouw klachten.

Gezondheid
Systemisch gezien kan ziekte een onderdeel zijn van een familiesysteem: een uiting van het lichaam om zichtbaar te maken dat iets in het familiesysteem uit balans is. Soms is dat heel duidelijk, omdat een ziekte, verslaving of allergie vaker voorkomt in een familie. Medisch gezien kan zelfs gesproken worden over een erfelijke ziekte. Systemisch gezien is er dan iets dusdanig uit balans dat graag gezien wil worden. Door het oplossen van de disbalans kunnen klachten verminderen en zelfs verdwijnen.

Geld
Gedoe over geld heeft vaak zijn oorsprong in een familiepatroon: geld laat hiermee zien wat er op een dieper niveau speelt. Daarnaast gaat geld over de uitwisseling die plaatsvindt tussen geven en nemen, deze mag in balans zijn wil het geld kunnen stromen.
In deze tijd is een gezonde, vrije relatie met geld van het grootste belang: het is namelijk de tijd dat wij ons hartsverlangen, onze uniekheid mogen manifesteren op aarde. Dat wil zeggen, we willen zijn wie we zijn en waar we uniek in zijn, terugzien in het aardse. De beloning daarvoor is vaak geld, omdat we dat zo hebben afgesproken. Natuurlijk kan een beloning ook anders zijn. Maar altijd gaat het erom dat we zelf onze eigen overvloed en flow mogen zijn. Geld gaat hiermee vooral over onze eigen-waarde: vinden we onszelf de moeite waard. Het is namelijk mogelijk om overal en altijd jouw eigen waarde om te zetten in geld. Met een aantal systemische oefeningen kun je onderzoeken of jij vrij bent om jouw eigen succes en daarmee geld te kunnen of mogen nemen.

Innerlijk kind opstelling
Jouw innerlijk kind vorm je op basis van je ervaringen en emoties tijdens de eerste jaren van je leven. De vaardigheden die je in deze periode leert, heb je nodig in de rest van je leven. Het gaat met name om het ontwikkelen van gevoelens van veiligheid, vertrouwen, wie je bent en wie de ander is, het omgaan met gevoelens, het leren genieten, sociale vaardigheden. Wanneer dat om wat voor reden dan ook niet gelukt is, kun je problemen ervaren in de vorm van bindingsangst, het gevoel er niet bij te horen, verslavingen, je grenzeloos voelen en ongepast gedrag. Met behulp van een innerlijk kind opstelling gaan we samen op zoek naar de onderliggende verstrikking en oplossing.

Rouw en Verlies
Hoe ga jij om met verlies? Is het voor jou mogelijk om de 5 stappen van rouwverwerking te doorlopen, zodat je tot acceptatie kan komen van wat je verloren hebt? In onszelf of onze familiesystemen zijn vaak overlevingsstrategieën aanwezig om om te gaan met verlies. Omdat er ooit niet gerouwd mocht worden of een verlies niet gezien mocht worden. Denk bijvoorbeeld aan verliezen die zijn geleden in oorlogstijden, of aan gestorven ongeboren kinderen, abortus. Maar ook het verlies van een fijne baan, een grote liefde kan voor trauma zorgen.

In een opstelling kun je datgene wat jij of jouw familiesysteem verloren heeft erkennen en het verlies aannemen in je hart, zodat de liefde weer kan stromen en de disbalansen verdwijnen.

Organisatieopstelling
Ook een organisatie werkt en gedijt volgens een aantal wetten. Het doel van een organisatie is altijd om een bepaald doel te bereiken. Wanneer je onderdeel uitmaakt van een organisatie, is dat altijd een vrije keus. Jouw verbinding met de organisatie bestaat er onder andere uit dat jij verbinding kunt maken met dit gemeenschappelijke doel en de functie die je hebt. Wanneer je problemen ervaart op je werk, kunnen we door middel van een opstelling onderzoeken waar de disbalans zich voor jou bevindt.