Be-leven vanuit je hart

Ons oude, bestaande bewustzijn is aan het veranderen naar een hartgedragen bewustzijn.

Ieder mens heeft een bewustzijn. Het is dat deel van ons, dat ons ‘bewust’ maakt van wat we meemaken, wat we zien, horen, voelen, ruiken et cetera. En ons bewustzijn vertelt ons ook wat we daar dan vervolgens van vinden, van wat het met ons doet. Het is het deel van ons, wat we ons bewust zijn, van wat we weten.

Ons ‘oude’ bewustzijn
Ons bestaande bewustzijn werd vooral ook beïnvloed door allerlei filters. Zoals overtuigingen, waarden en normen, generalisaties (zo zit dat!)  en vervormingen. Ons bewustzijn geeft ons dus vooral weer, vanuit wie we zelf zijn.

We weten als mensheid al een tijdje, dat wat we in de buitenwereld zien, niet perse overeen hoeft te komen, met wat er daadwerkelijk aan de hand is. Hoe wij als mensen onze buitenwereld ervaren, is voor iedereen anders. Er bestaat geen één werkelijkheid of realiteit. Hoe wij de werkelijkheid ervaren, is afhankelijk van onze filters, of ze nu van onszelf zijn, of uit onze families komen.

Dit ‘oude’ bewustzijn is aan het veranderen naar een hartgedragen bewustzijn, waarbij we als vanzelf, automatisch, onze filters laten voor wat ze zijn.

Het hartgedragen bewustzijn
In een hartgedragen bewustzijn hoef je alleen maar te ZIJN. Dan leef je werkelijk in het nu. Dan zijn herinneringen en de toekomst niet meer belangrijk, want die zijn er nu niet.

In een hartgedragen bewustzijn beleven we onze werkelijkheid zonder oordelen, zonder ons druk te maken over wat goed of fout is, zonder controle te willen uitoefenen op een ander, of op een situatie. In een hartgedragen bewustzijn, ZIJN we alleen maar.

Dan hoef je niet meer perse te winnen, want je bent al helemaal oké. Dan mag de ander ook helemaal zijn zoals hij of zij is, want je weet dat hij of zij ook helemaal oké is zoals hij of zij is.

Dan zie en voel je ook de grootsheid van de ander zoals hij is, want jij bent ook groots. Dan heb je ook niet meer het gevoel om controle uit te willen oefenen, want je hoeft niet meer perse een doel te halen. Je doet dan gewoon op dat moment wat jij voelt en wilt doen.

Dan hoef je niet meer te plannen of te voelen wat je gaat doen in de toekomst, want je vertrouwt erop dat je gaat weten en voelen wat je op een bepaald moment moet doen. Je hoeft je dan niet druk te maken over een ander, of je zorgen te maken over hetgeen een ander doet, want je weet dat wat een ander doet precies het juiste voor hem is op dat moment.

Dan wil je een ander ook niet meer vertellen wat hij of zij moet doen, omdat je weet hoe machtig je bent met woorden of met fysiek geweld. In een hartgedragen bewustzijn ben jij prachtig en is de ander ook prachtig.

In een hartgedragen bewustzijn kun je volledig bij jezelf zijn, omdat alles wat er is al bij jou is. In een hartgedragen bewustzijn kun je blij, onbezorgd en vrij zijn, zoals je als kind was. Of had mogen zijn. Want je weet wie jij bent en je vertrouwt erop dat alles zich zal openbaren op het juiste moment.

Er is rust, want je weet wat ‘echt’ is en wat niet.

Nu in 2020
Op dit moment is het mogelijk om bewust te kiezen voor een hartgedragen bewustzijn. Wat we nu meemaken als mensheid helpt ons daar heel erg bij. We worden door alle gebeurtenissen met onze neus op de feiten gedrukt: we kunnen wel denken dat we onze maatschappij en ons leven precies kunnen plannen, maar uiteindelijk zijn wij afhankelijk van de natuur of van wat de Aarde ons laat meemaken.

Wanneer je het even niet meer weet, kun je jezelf gronden, heel diep jouw levensadem inademen en op dat moment voor jouzelf voelen en kiezen wat jij het allerliefste wilt op dat moment. En loslaten van verwachtingen, planningen et cetera. Je kunt dan kiezen om jezelf te laten meedrijven op de stroming van jouw leven.

De geboorte van jouw ziel door je eigen hartgedragen bewustzijn
Alle mensen worden met een hartgedragen bewustzijn geboren. Kinderen hebben van nature een hartgedragen bewustzijn. Alleen kunnen we het afleren, door wat we meekrijgen vanuit ons gezin, onze familie en natuurlijk door wat we meekrijgen in de maatschappij.

Nu je in jouw proces van Zelfbewustzijn bezig bent om jouzelf opnieuw ‘bewust te ZIJN, kun je ervoor kiezen om je opnieuw te verbinden met je hartgedragen bewustzijn. Dan wordt jouw ziel als het ware opnieuw geboren door je eigen hartgedragen bewustzijn.

Je kunt dit proces helpen wanneer je je verbindt met jouw eigen innerlijk kind en je bewust te zijn van eventuele polariteiten die je tegenkomt, bij jezelf of bij de ander.

Innerlijk kind
Jij bent jouw innerlijk kind. Jij kent ook je innerlijk kind, want dat ben jij. Wanneer je de 18 jaar bent gepasseerd, ben je volwassen en mag jij jouw innerlijk kind geven wat het nodig heeft. Je bent immers volwassen.

Je kunt op elk moment contact maken met jezelf, als baby, of als 2- of 3-jarige. Dan kun je ook vragen wat jij nodig hebt op die leeftijd. Vervolgens kun je jezelf ook datgene geven wat jij nodig hebt op die leeftijd. Zo werk je aan een gelukkig innerlijk kind en aan jezelf als gelukkige en stabiele volwassene.

Polariteiten
Er is eigenlijk al geen dualiteit meer. Geen licht of donker, geen goed of fout, geen zwart of wit. Wat we als mensheid eigenlijk al weten, maar soms nog lastig vinden, is dat alles bestaat in onze gezamenlijke wereld. En dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. Dat er geen rangen of standen bestaan, geen vrouw of man, maar dat alles er gewoon is en daarmee bestaansrecht heeft.

Blijf bij wie jij bent
Wees je ervan bewust dat sommige mensen of groepen mensen zich nog niet verbonden hebben aan hun hartgedragen bewustzijn, of dat ze nog hun dualiteit aan het uitwerken zijn. En dat is in een hartgedragen bewustzijn helemaal oké. Want vanuit jouw hartgedragen bewustzijn, ben jij wie jij bent en mag de ander zijn wie hij is. Weet dat het pad van een ander zijn of haar goddelijke pad is.

Je hoeft je dus niet te verbinden met het proces van een ander, want jij bent jij. Jij bent alleen de hoofdrolspeler in jouw leven. Je speelt altijd alleen maar een bijrol in het leven van een ander. Blijf dus bij wie jij bent. Daarmee geef je de ander ook het allerbelangrijkste cadeau wat je een ander maar kan geven: dat zij ook kunnen zijn wie zij zijn.

Namasté: de god in mij, groet de god in jou