Skip to main content

Helen en heling vanuit Eenheid, Licht, Liefde

Welkom!

De afgelopen 3 jaren 2020, 2021 en 2022 zijn 3 overgangsjaren gebleken. We hebben enorme energetische ontwikkelingen doorgemaakt in ons fysieke lichaam en ook emotioneel, mentaal en spiritueel. Hierna zijn we de details van deze transformatie steeds meer aan het invullen en verfijnen.

In 3 delen, nodig ik jou uit om samen met mij en andere therapeuten deze energetische veranderingen een plek te geven in jouw eigen werkwijzen en jouw eigen instrumenten, zodat je er direct mee kunt werken.

We zijn in deze tijd massaal afscheid aan het nemen van onze oude manier van samenleven, onze oude systemen en ook vaak van onze oude heelmethoden. Om plaats te maken voor de nieuwe wereld, die wij nu al, individueel aan het scheppen zijn. Door te leven vanuit ons hart-gedragen bewustzijn, onze uniekheid, onze unieke Meesterkracht. Waardoor we steeds makkelijker heling kunnen bieden vanuit Liefde, Licht en Compassie. Vanuit onze eigen kennis en kunde, onze eigen innerlijke wijsheid.

Tijdens deze 3 delen, ga ik je stap voor stap meenemen in de energetische veranderingen die er hebben plaatsgevonden en wat dat betekent voor hoe we ons voelen en hoe we ons verhouden tot anderen. Ook in onze ondersteuning en begeleiding van onze cliënten.

Je ontvangt inspirerende en eenvoudige modules, affirmaties en technieken die je kunt integreren in het energetische werk dat jij zelf al doet. Op jouw eigen unieke wijze.

Overgangsklachten. We zitten nu nog in de overgangsfase van ons ‘oude’ 3e dimensionale bewustzijn, naar ons 5e dimensionale bewustzijn en verder. Om jou extra handvatten te geven in deze overgangstijd, heb ik een training ontwikkeld, die jou en je cliënten ondersteunt in deze overgangsperiode. Je leert de klachten te herkennen en te behandelen die horen bij de overgangstijd van de 3e naar de 5e dimensie, zoals ongehechtheid, instabiliteit, misselijkheid, spierpijnen. En natuurlijk allerlei angsten en benauwdheden.

Doel van de training. Om de aspecten die horen bij de 5e dimensie (en verder) en haar hart-gedragen bewustzijn, te integreren in jouw eigen, unieke, specifieke manier van kijken en werken. Om van daaruit anderen liefdevol te ondersteunen in en naar deze Nieuwe tijd.

Snellere technieken. De bewustzijnsvergroting van de 3e naar de 5e dimensie houdt in dat we op een nieuwe manier onze cliënten kunnen begeleiden en behandelen; afhankelijk natuurlijk van wie jij bent en wat jouw intentie is. Met nieuwe thema’s en met andere, snellere, technieken. En vooral: met jouw eigen unieke wijze van helen en heling.
De lagere en hogere dimensies zijn zich steeds meer aan het integreren, wat inhoudt dat we steeds makkelijker gebruik kunnen maken van hogere frequenties in onze sessies. En dat we steeds meer alleen maar in onze eigen energie hoeven te ZIJN om de ander uit te kunnen nodigen hetzelfde te doen.
We zullen steeds vaker gaan merken er nieuwere, makkelijker manieren van helen zijn.

Nieuw chakra- en aurasysteem. Eind 2020 hebben we een nieuw aura- en chakrasysteem gekregen . We werken nog steeds met de 7 chakra’s die van oudsher allemaal op ons lichaam zaten, maar sinds eind 2020 zijn onze aardse en kosmische chakra’s in ons lichamelijke chakrasysteem geïntegreerd.  De plaatsing van de chakra’s in en buiten ons lichaam en hun interpretatie is veranderd. We gaan ons steeds meer een kosmisch aardemens voelen: steeds meer verbonden met de aarde en de kosmos. Tevens heeft ons hartchakra zich steeds verder vergroot, zodat zij de chakra’s omvat.

Algemeen: Er zijn 3 delen, van elk 2 dagen. Per deel ontvang je een lesmap, met achtergrondinformatie. Inclusief alle genoemde instrumenten.
Elk deel is erkend door het GRO.

De energetische instrumenten en modules zijn voor alle energetisch therapeuten geschikt. Ze zijn ontstaan vanuit de NEI, het systemisch werk en NLP. De ervaring leert dat ook andere energetisch therapeuten met de modules en instrumenten aan de slag gaan. Er is voldoende mogelijkheid om te bespreken en te oefenen hoe e.e.a. geïntegreerd kan worden in jouw eigen unieke wijze van werken en kijken.

Dag 1: Jouw eigen unieke plek en rollen op aarde. We bespreken de huidige tijd, de overgangstijd waarin we ons bewustzijn vergroten van de 3e naar de 5e dimensie en verder. We hebben het over de 5e dimensie, die van het hart-gedragen bewustzijn, de rol van corona en de oorlog in de Oekraïne en het helen van individueel en planetair collectief trauma. We gaan in op de Overgangs- en Nieuwetijdsklachten die zich voor kunnen doen.

In deze tijd zetten we een grote stap voorwaarts, naar wie we ten diepste zijn. We gaan naar een tijd toe, waarin we in Eenheid met onszelf en elkaar gaan leven. Vanuit onze eigen essentie, ons allerhoogste doel en hartsverlangen in dit leven. Ook als heler, therapeut, arts, hulpverlener. Dit houdt een nieuwe focus op onze plek in de wereld in. Op dag 1 ontvang je modules om jouw eigen plek en rollen in de Eenheidssamenleving in te kunnen nemen. Zodat je vanuit jouw eigen plek als heler of therapeut aan de slag kunt.

 • Modules Eenheidsbewustzijn (plek en rollen)
 • Numerologieprotocol

Dag 2: De kracht van ons lichaamsbewustzijn. Ons lichaam is onze pendel: het helpt ons oude angsten en trauma’s op te ruimen en het signaleert wanneer we toe zijn aan een nieuwe bewustzijnssprong. We gaan in op hoe dit werkt en hoe we onze communicatie met ons eigen lichaam kunnen verbeteren zodat we moeitelozer en in rust de verhalen en onzekerheden kunnen loslaten. Op deze dag gaan we ook in op een andere kijk op angsten, saboteurs en energetische belastingen.

Op dag 2 bespreken we vanuit de vijf elementenleer (vuur, aarde, metaal, water en hout) de energetische instrumenten die je in kunt zetten om onze groei naar de 5e dimensie te ondersteunen.

 • Verdiepingsprotocol 5e dimensie op basis van de vijfelementenleer
 • Belastingenprotocol (emotioneel en fysiek)
 • Modules (energetische koorden, bedanken en vergeven, flow of life, dualiteiten, innerlijk kind, blokkades onderzoeken)

Dag 3: Ons nieuwe energetisch systeem. Ons eigen aura- en chakrasysteem wordt steeds meer aangepast aan het leven in Eenheid en Eenheidsbewustzijn. Eind 2020 hebben we een nieuw chakra- en aurasysteem gekregen met 17 actieve aardse, fysieke en kosmische chakra’s. In de zomer van 2021 is ons energetisch bewustzijn nóg verder vergroot en is er balans gekomen tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Eind 2021 hebben we een kristallijn energielichaam gekregen, enzovoort.

Energetisch houdt dit allerlei lichamelijke veranderingen in. Als heler en therapeut betekent dit dat we steeds makkelijker met energie kunnen werken en kunnen helen, makkelijker bij onszelf kunnen blijven en makkelijker tot de kern van een probleem kunnen komen.

Emotioneel, fysiek en mentaal betekent dit ook dat er (specifieke) klachten kunnen voordoen. We mogen namelijk onszelf steeds meer opschonen, waanneer we een stap willen groeien in bewustzijn.

We bespreken de 17 chakra’s, met welke dimensies ze verbonden zijn en welke energetische instrumenten per chakra ingezet kunnen worden om ze in balans te brengen. Hierbij gaan we met name in op het innerlijk kind en het loslaten van dualiteit en ego.

 • Verdiepingsprotocol chakra’s (op basis van de vijfelementenleer, incl. energetische instrumenten per chakra)
 • Energetische modules chakra’s
 • Energetische modules (helemaal in je lichaam/cellen/flow of life/etc. komen)

Dag 4: De centrale plek van ons hart en de helingskracht van onze stem. Ons hart is het centrum van ons eigen lichaam en van ons universum. Ons hart is de basis van ons nieuwe bewustZIJN en onze Eenheidssamenleving in het Aquariustijdperk. Via ons hart worden we ook geboren als Kosmisch Aarde-mens.

Zodra we een bepaalde mate van opschoning van onze lagere chakra’s hebben doorgemaakt kunnen we via ons hart contact maken met onze hogere chakra’s. Op dat moment krijgen we ook steeds meer de beschikking over de kracht en zacht van onze stem (en de kwaliteiten van onze hogere chakra’s). We gaan via affirmaties en energiewerk ervaren hoe we deze in kunnen zetten in ons onze heling.

 • Modules hartchakra (de Hemel en Aarde in jouw Hart, hartsverlangen)
 • Eren, bedanken en vergeven
 • Vrij Zijn & Compassie met vreugde protocol
 • Balanceren mannelijke en vrouwelijke in Eenheid
 • Overige modules (heartbreath, onderzoeken blokkades hart, In het NU zijn).

Dag 5: De herinnering van onze multi-dimensionaliteit. De doorgang via ons hart naar de hogere chakra’s en dimensies heeft tot gevolg dat we steeds meer toegang gaan krijgen tot de wijsheid die in onze hogere chakra’s en dimensies leeft. We gaan er steeds meer achter komen dat wij in elke dimensie aanwezig zijn, met een deel van wie wij ZIJN. Met als bedoeling om in de 3e dimensie via ons lichaam tot uitdrukking te komen, als Mens zijnde.

Deze dag gaan we in op de werelden die bij de hogere chakra’s en dimensies horen en met welke energetische modules/instrumenten je ze kunt integreren in jouw fysieke lichaam. Met als doel Eén te worden in jezelf.

 • Modules dimensies
 • Loslaten ego-bewustzijn
 • Integratie mannelijk en vrouwelijk

Dag 6: Integratie en her-innering van jij als Nieuwetijdsheler 5D. In feite is het zo dat we allemaal een uniek energetisch lichaam hebben, waarin onze specifieke unieke talenten en krachten opgeslagen zijn. Deze ‘codes’ bepalen ook hoe en wat jij heelt. Je gaat ervaren dat je met jouw eigen unieke talenten alleen nog maar aanwezig hoeft te zijn bij een cliënt om al een heling uit te nodigen plaats te laten vinden. Je gaat kennis maken met dit veld van Energie en hoe je ermee kunt werken.

Jouw eigen manier van heling is namelijk uniek: er is geen tweede van wie jij bent. We zullen in deze komende tijden ook steeds meer onze gaven en instrumenten uit vorige levens her-inneren: in dit leven mogen we daar weer gebruik van gaan maken. Je ontvangt modules en affirmaties die dit proces begeleiden. Tenslotte sluiten we af met een initiatie van onze eigen Regenboogbrug.

 • Verdiepingsprotocol dimensies
 • Modules dimensies

Opgeveninfo@willyvanberkel.

Bekijk de agenda