Skip to main content

Blijf bij wie jij bent

Een enerverend jaar, 2019!
In juni 2019 schreef ik nog, dat dit het eerste jaar is, waarin we ook echt mogen voelen dat we op de goede weg zijn. En in 2019 zijn inderdaad heel veel mensen enorm in hun eigen kracht gaan staan en hebben hun eigen pad gevonden. Aan de andere kant zijn er ook nog steeds heel veel mensen nog heel erg zoekende.

In de wereld zelf, lijkt het vooral heel erg mis te gaan….
2019 was (en is) niet voor niks een 3-jaar: een jaar van uitersten. Een 3-jaar laat vooral allerlei mogelijkheden zien, en wij als mensen mogen uit die mogelijkheden kiezen waar we ons de komende jaren op willen gaan richten.

Een 3-jaar laat dus ook chaos zien. En alleen vanuit chaos kan werkelijk iets nieuws ontstaan. Ook al voelen we vaak vooral de onrust: we leven echt in een geweldig bijzondere tijd. Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen uit 2019 die ik jullie wil meegeven.

Het loslaten van de energie van geld, status, macht en manipulatie
In het najaar van 2019 heeft onze mensheid definitief de doodlopende weg verlaten, die geplaveid was op basis van macht, status, geld en manipulatie. We hebben er als mensheid eindelijk voor gekozen, om onszelf niet meer te laten leiden door geld en status. We willen iets anders.

We zitten nu met zijn allen op een nieuwe weg: één die uitgaat van ons eigen hartgedragen bewustzijn. We weten dat geld ons uiteindelijk niet gelukkig gaat maken en we willen wél gelukkig zijn. We weten ook dat geld en status uiteindelijk ook vergankelijk zijn, het is niet ‘echt’.  Wat echt is, zijn ons gezin, onze familie, onze vrienden, gezondheid, werk waar we voldoening uit halen, iets betekenen voor anderen. Simpelweg de dingen waar we blij van worden.

Aan onze kinderen kun je dit ook heel duidelijk zien: zij hebben geen enkele boodschap aan hiërarchie, ze doen ook alleen maar de dingen waar ze blij van worden, de dingen die bij hen horen. Het is voor hen onbegrijpelijk, dat we nu nog steeds dingen gebruiken, die schadelijk zijn voor het milieu. Ze willen een betere wereld. Ze hebben gelijk.

De diepere verbinding met de Aarde en daarmee ons eigen DNA
De andere nieuwe ontwikkeling die wij als mensen in deze tijd meemaken is deze: we voelen weer veel sterker onze verbinding met onze eigen Aarde. We voelen weer dat de Aarde ons thuis is: hier moeten we zijn. We hebben het ook nodig om de hartenklop van de Aarde te horen en te voelen: omdat deze ons her-innert aan onszelf. De innerlijke hartklop van de Aarde voelen wij in onze lichamen, in onze cellen, waarin ook ons DNA zit, waarin ook weer onze eigenschappen, ons hartsverlangen in opgeslagen zijn. En de innerlijke aardse beweging is ook die beweging, die uiteindelijk ons DNA activeert.
Het is dus echt zo, dat wanneer het met de Aarde goed gaat, het ook goed gaat met ons.

Vanuit chaos ontstaat het nieuwe
Begrijp en doorzie dat veel van de bestaande systemen, de overheid, bedrijven, sociale en culturele structuren, vaak nog steeds de oude kaders van geld, macht, status en manipulatie hanteren. Misschien voel jijzelf ook nog wel dat deze erbij ‘gewoon bij horen’. ‘Dat macht en status in de Mens zitten’, ook zo’n leuke zin die ik regelmatig hoor.

Het is dus ook niet gek dat er nog velen zijn die het moeilijk vinden om de oude ‘succesfactoren’ los te laten, we leven en werken nog vaak in deze oude systemen. Het is ook moeilijk om deze los te laten wanneer je een baan nodig hebt om voor je gezin te kunnen zorgen, en geld nodig hebt, om in een huis te kunnen wonen of eten te kunnen kopen.
Toch zijn er velen die voelen dat het ergens niet meer klopt, dat het ‘schuurt’, met wat je eigenlijk voor jezelf en je kinderen zou willen.

Het universum zorgt voor ons
We vergeten vaak dat ons universum altijd voor ons zorgt, wanneer we onze plek innemen, wanneer we gewoon zijn wie we eigenlijk zijn en doen wat bij ons hoort. Dan ontmoeten we net de juiste mensen, die ons wijzen op toevallig net dat juiste werk, of ons inspireren om vooral uit te gaan van je eigen kracht. Toeval is niet iets wat je overkomt, het valt je toe: omdat je op je eigen pad loopt, omdat je je intuïtie volgt.

Wanneer je leeft vanuit een hartgedragen bewustzijn ben je succesvol, wanneer je je succesvol ‘voelt’, je de dingen doet die voor jou succes belichamen. Dan zijn financiële groei, omzet en status helemaal niet meer zo belangrijk. En is jouw financiële beloning ‘gewoon’ het gevolg van jouw eigen succes.

Wat we nu ervaren in de wereld, is dat we aan het omschakelen zijn: van het oude, naar het nieuwe. En aangezien we (nog) niet weten wat het ‘nieuwe’ dan precies moet zijn, van welke nieuwe succesfactoren we uit moeten gaan, zijn veel mensen zoekende. Die onrust is momenteel heel erg voelbaar. Daarnaast zie en voel je ook dat de oude systemen heel erg op zoek zijn naar allerlei pogingen om geld, status, macht en manipulatie te voorzien van nieuwe kaders. Om hun oude machtsstructuur maar niet los te hoeven laten.
En wat je nu al heel veel ziet, is dat mensen dit niet meer pikken.

Wat is nu belangrijk voor jou
Wat nu belangrijk in deze tijd is, is om de oplossingen voor jouw rust en harmonie heel dichtbij te zoeken: bij jezelf. Ook al lijkt het alsof we de hele wereld moeten helpen: de noodzakelijke veranderingen komen vanuit onderaf, vanuit het grote collectief, en niet vanuit de overheden of grote instanties.

Voor jou is het nu heel belangrijk om te realiseren dat je zelf mag kiezen waar je je energie op richt. Ook al weet je nog niet hoe jouw hartgedragen leven eruit ziet of welke meningen je dan wel of niet zou moeten hebben. Je kunt wel altijd kiezen.

  • om te vertrouwen, op jezelf, op wie jij bent, waar jij voor staat.
  • om al jouw energie te richten op waar je heen wilt, wat jouw intentie is, ook al kun je de uitwerking ervan nog niet specifiek benoemen.
  • waar je je op richt: op de positieve ontwikkelingen of de negatieve. In de media worden met name hele negatieve zaken uitgelicht, de dingen die in chaos zijn. Heel veel zaken die wél goed gaan, en die ook al onze nieuwe wereld weergeven, zijn niet altijd ‘nieuwswaardig’. Denk aan meer gekozen vrouwen op topfuncties, de vele sociale, maatschappelijke initiatieven, de zorg voor elkaar, de toegenomen behoefte om voor onze Aarde te zorgen.
  • om zelf het goede voorbeeld te geven, ook al lijk je (nog) niet hetzelfde terug te krijgen;
  • om geen oordeel te hebben over de handel en wandel van anderen. Het levenspad van een ander is zijn eigen verantwoordelijkheid.
  • En last but not least: blijf bij je eigen lichaam en zorg er goed voor. Voel af en toe bewust hoe het met jouw lichaam gaat. Zoek regelmatig de natuur en de zon op.
    Wanneer je bij jezelf blijft en bewust kiest voor een liefdevolle wereld, ben je ook minder beïnvloedbaar door je omgeving.

Blijf dus staan 
Met en als jezelf. In vertrouwen. Laat je niet beïnvloeden om iets te gaan doen wat niet bij jou past. Ook al is het je familie, je liefdespartner, of een hele goede vriend die wil dat jij iets doet. Wanneer het niet goed voelt voor jou, niet doen. Jij weet precies wat goed is voor jou en daarmee is dat ook precies wat de wereld van jou nodig heeft. Ook al weet de wereld dat nog niet. Want er is er maar één zoals jij. En vanaf het moment dat je geboren bent, ben je hier nodig.

We hebben ook met zijn allen op dit moment behoefte aan stabiele energie, stabiele mensen, om ons heen. Die misschien nog niet weten hoe onze wereld er volgend jaar uit zal zien, maar die er wel op vertrouwen dat we de goede kant op gaan. We hebben behoefte aan mensen zoals jij.

De energie van 2020: Numerologisch een 4-jaar
2020 is numerologisch gezien een 4-jaar. En een 4 gaat over duidelijkheid, rechtvaardigheid en ook over ‘gewoon doorgaan’. Waar 2019 een echte 3-energie had: creativiteit, communicatie, en ook chaos. Een 3-energie heeft daarmee ook heel veel mogelijkheden in zich. Aan het einde van 2019 kun je nu al voelen dat de energie zich aan het richten is.

We zijn vanuit de chaos ons aan het samenvoegen op die hartgedragen bewustzijnsweg. Dus: blijf rustig rechts rijden, haal niet in en voeg te zijner tijd rustig in.
In 2020 zal het voorlopig onrustig blijven. Maar wanneer je doorziet dat het niet over jou gaat, is het makkelijker.

Numerologisch gezien, zal 2024 het jaar zijn, waarin we ook de nieuwe wereld zullen zien verschijnen, het komende 8-jaar. Want een 8-jaar, is het jaar waarin we gaan oogsten wat we gezaaid hebben. Zaai dus wat je wenst en wat voor jou belangrijk is.

Ik wens jullie heel veel rust, stabiliteit en vooral liefde, licht en vertrouwen toe in 2020.