Helen en heling in liefde, licht en compassie

Te kunnen helen en heling te kunnen ontvangen vanuit wie jij bent, jouw eigen kennis en kunde, jouw eigen innerlijke waarheid, jouw eigen wijsheid en jouw eigen innerlijke stem.

Een tweedaagse training en her-innering aan het kunnen helen in liefde, licht en compassie. Voor alle (energetisch) therapeuten, werkers, hulpverleners, artsen en geïnteresseerden.

Overgangsklachten. De overgang van ons ‘oude’ 3e dimensionale bewustzijn, naar ons 5e dimensionale bewustzijn, heeft gevolgen voor wie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we ons verhouden tot anderen. Ook in onze ondersteuning en begeleiding naar onze cliënten.

Om jou extra handvatten te geven in deze overgangstijd, heb ik een Verdiepingsprotocol ontwikkeld die jou en je cliënten ondersteunt in deze overgangsperiode. 

Doel van de bijscholing. Om de aspecten die horen bij de 5e dimensie en haar hartgedragen bewustzijn, te integreren in jouw eigen, unieke, specifieke manier van kijken en werken als NEI-therapeut. Om daarvanuit anderen liefdevol te ondersteunen in en naar deze nieuwe tijd. En natuurlijk de klachten te herkennen en te behandelen die horen bij de overgangstijd van de 3e naar de 5e dimensie, zoals ongehechtheid, instabiliteit, misselijkheid, spierpijnen. En natuurlijk allerlei angsten, benauwdheden.

Snellere technieken. Een bewustzijnsvergroting houdt ook in dat we op een andere manier onze cliënten kunnen gaan begeleiden, afhankelijk natuurlijk van wie jij bent en wat jouw intentie is. Met nieuwe thema’s en met andere, snellere, technieken. Want de dimensies zijn zich steeds meer aan het integreren, wat inhoudt dat we steeds makkelijker gebruik kunnen maken van hogere frequenties in onze sessies.

Nieuw chakra- en aurasysteem. Daarnaast is het ook zo dat we een nieuw energetisch chakrasysteem hebben gekregen eind 2020. We werken nog steeds met de 7 chakra’s die van oudsher allemaal op ons lichaam zaten, maar sinds eind 2020 zijn onze aardse en kosmische chakra’s in ons lichamelijke chakrasysteem geïntegreerd. De plaatsing van de chakra’s in en buiten ons lichaam en hun interpretatiebuiten is hiermee veranderd.

Dag 1:
We bespreken onze huidige tijd, de rol van corona hierin, de overgangstijd waarbij we ons bewustzijn vergroten van de 3e naar de 5e dimensie; de dimensie van het hartgedragen bewustzijn. Velen van ons ervaren hierbij allerlei klachten. En daarnaast merken we dat onze oude vertrouwde technieken niet meer werken. Maar wat werkt dan nog wel?
Feitelijk zetten we individueel en collectief in deze tijd een grote stap voorwaarts, naar wie we ten diepste zijn. Ook als heler, therapeut, arts, hulpverlener. En vooral als Mens.

Dag 2:
Ons eigen energetisch systeem is aangepast aan deze tijd. Eind 2020 hebben we ook een nieuw chakra- en aurasysteem gekregen. Energetisch houdt dit allerlei lichamelijke veranderingen in. Ons nieuwe energetisch systeem houdt vooral ook in dat we makkelijker met energie kunnen werken. Makkelijker tot de kern van een probleem kunnen komen en vooral ook makkelijker kunnen helen. Emotioneel en mentaal voelt het nog lang niet altijd even vertrouwd, vooral ook omdat er nu zoveel oude zaken en heftige zaken zichtbaar en voelbaar worden.

We gaan in op:

 • Het leven in de 5e dimensie, wat het nu echt is, hoe het voelt en wat het betekent voor ons als individu en als collectief. Welke thema’s een rol spelen in de 5e dimensie, uitgesplitst via de 5-elementenleer en welke thema’s helemaal geen rol meer spelen.
 • Welke klachten horen bij deze overgangstijd en de bewustzijnsstaat die daarbij hoort.
 • Het bespreken van de gevolgen voor onze therapievormen. Voor verschillende type therapeuten zijn er verschillende type therapievormen beschikbaar. We bespreken hoe de energetische veranderingen gevolgen hebben voor jouw eigen manier van helen en heling.
 • Wat be-zieling en be-lichaming én genieten in de huidige tijd inhoudt.
 • Het bereiken van Meesterschap en optimale Verbinding met jezelf en de ander.

Je ontvangt:

 • Een inspirerende en energetische dag met collega’s en geïnteresseerden, werken in de (nieuwe) hartgedragen energie en intentie, en het verleggen van de focus naar je eigen hartgedragen bewustzijn.
 • Energetische instrumenten en oefeningen die aansluiten op jouw manier van werken en die je direct praktisch in kunt zetten.
 • Voor NEI-therapeuten zijn beschikbaar: 4 nieuwe NEI-protocollen, Verdiepingsprotocol Nieuwe Tijd, inclusief ORP’s Nieuwe Tijd, Numerologie-protocol, Parasitair protocol.
 • Voor de systemisch therapeuten en NLP’ers 10 nieuwe energetische modules.
 • Werkboek met achtergrondinformatie over de 5e dimensie, ons nieuwe chakra- en aurasysteem en de besproken informatie.
 • Vegetarische soep, koffie/thee en lekkers. Je overige lunch mag je zelf meenemen.

Data: n.t.b.
Tijden: 9.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: Spierkesweg 14a, Sint-Oedenrode
Kosten: € 495 (geen btw berekend)
Opgeveninfo@willyvanberkel.

Bekijk de agenda